De cliënt is geinformeerd en geeft toestemming over het vastleggen van zijn/haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntdossier.

 

Deze dossiers worden in een kluis bewaard. De bewaartermijn is 15 jaar, en opvraagbaar door cliënt.

 

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming, mits de wet dit verplicht.

 

De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard. Hierin wordt alleen de NAW-gegevens, geboortedatum en de data-behandeling vastgelegd.

 

De computer wordt gesleuteld beveiligd.